BejelentésVasútmodell Építés

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Modellvasúti korszakok (Epoche-besorolás) magyar vonatklozású vasútmodellekre:


Epoche: A vasútmodellezésben használt megjelölés, annak meghatározására, hogy a modellezett vasúti jármű vagy környezetének külső megjelenése hogyan változott a vasúttörténet egy-egy jelentősebb időintervalluma során. Mivel ezek a külső jellegzetességek országonként és vasúttársaságonként változtak, a korszakok időbeosztása nem feltétlenül esik egybe a különböző országokban. Az egyes országokra vonatkozó ajánlásokat a MOROP-NEM szabványa tartalmazza. A magyar modellekre vonatkozó korszakbesorolást a MOROP NEM 813H sz. ajánlása tartalmazza.I.korszak 1846 – 1920-ig

A magyarországi vasúti forgalom kezdete és korai szakasza. Gőzmozdonyok kifejlesztése és döntően gőzüzem használata a kiépült vonalakon.


Időszakok:

I.a 1846- 1849:

Az első magyar vasútvonalak létrehozása. A gőzmozdonyok színe változó (típus- és társaságfüggő), számozásuk a szállítási sorrend szerint emelkedik. A kocsik számozása kijelölt pályaszám tartományok szerint történik, a személykocsik a kocsiosztályok szerint különböző színűek. A pályán kosár-jelző és galváncellákról működtetett harangjelző alkalmazása.

I.b 1850 – 1854:

Az osztrák államvasutak üzeme a meglévő magyarországi vasútvonalakon. A fővonalak továbbépítése osztrák érdekek szerint.

I.c 1855- 1867:

Az osztrák államvasúti pályaszakaszok reprivatizációja, magyar magánvasutak alapítása. A gerinchálózat és a helyi érdekű szárnyvonalak kiépítése, összefüggő vasútvonalak kiépítése. Az önálló magánvasutak együttműködésének megkezdése.

Favázas, oldalfeljárós, komfort nélküli, nem átjárható utasteres vasúti személykocsik. Tárcsás jelzők megjelenése.

I.d 1868 – 1890:

A MÁV megalakulása és szervezeti kiépítése. A csődbe ment magánvasutak beolvasztása a MÁV-ba. A fővonalak mellett további mellékvonalak, helyi érdekű vasutak kiépítése. Ezeken a HÉV vonalakon az épületek jellegzetesek, típustervek alapján épülnek. A nagyobb teljesítményű, fedett vezetőállású gőzmozdonyok kifejlesztése. A légfékrendszer bevezetése.

Rathgeber-féle WC-vel felszerelt, kályhával fűthető, de nem átjárható vasúti személykocsik. A világítás javítása céljából laternás vasúti személykocsik üzembe helyezése. Az időszak vége felé acélvázas vasúti kocsik gyártásának kezdete. Ganz gőzfűtéses átjárható vasúti személykocsik megjelenése.

A C és I rendszerű vasúti sínek kifejlesztése és használata. A Siemens-Halske rendszerű biztosító berendezés üzembe helyezése. Banovits-féle villamos védőjelző alkalmazása. Az első térközbiztosító berendezés üzembehelyezése. A 760mm-es (u.n. Boszniai nyomtáv) elterjedése a monarchia keskeny nyomközű hálózatain, így hazánkban is.

I.e 1891-1910:

A MÁV hálózatának teljes kiépítése a magánvasutak megléte mellett. A helyiérdekű vasutak további megjelenése fejlődése. Egyre erősebb, hegyi pályákra is alkalmas gőzmozdonyok építése. A gőzmozdonyok pályaszáma pályaszám tartományonként kerül kijelölésre, a mozdonyok oldalán a hadijelük is feltüntetésre kerül. A MÁV gőzmozdonyainak színe fekete és fémtiszta acél illetve sárgaréz. A magán-vasúttársaságok továbbra is alkalmaznak ettől eltérő festést (pl Déli Vasút magyarországi vonalain a gyorsvonati gőzösök gépezeti elemei vörösek, a mozdonytest hídzöld és fekete). Teher- illetve személyvonatok továbbítására különböző típusú gőzmozdonyok alkalmazása.

A vasúti kocsik fősorozat jelölése az ABC nagybetűivel történik. A vasúti kocsik pályaszámai pályaszám tartományonként kerülnek kijelölésre. Korbuly-féle egyrészes siklócsapágy gyártása. Zárt átjárós vasúti személykocsik megjelenése, a Soufflet-ek alkalmazása.

A vasbetonalj és J rendszerű sín megjelenése és alkalmazása. Az egykarú Ganz jelző megjelenése. Előjelző alkalmazása a térköz jelző előtt. Az első szigetelt sínes térközbiztosítás kiépítése. A HÉV vonalakon MÁV szabvány szerint kivitelezett felvételi és kiszolgálóépületek épülnek. Az első, egyenáramú villamos vasút megnyitása Pesten.

I.f 1911-1920:

A MÁV működése. A helyi érdekű vasutak kiépülése. A gőzmozdony korszak fénykora. Új gőzmozdony számozási rendszer bevezetése. A gőzmozdonyok sorozat és pályaszámot kaptak. A mozdonyok oldal pályaszám tábláin a Magyar Királyi Államvasutak felirat és a koronás állami címer kerül feliratozásra.

A villamos- és a diesel mozdonyok színe sötét zöld. A vasúti személykocsik színe I-II osztályban olajzöld, a III osztályban okkerbarna. Hadi szállítmányok megjelenése a MÁV hálózatán.

A mechanikus biztosító berendezések megjelenése. Az egykarú Ganz jelzőhöz tartozó előjelző megjelenése.


II.korszak: 1921-1945-ig

A MÁV vonalhálózata a trianoni diktátum következtében lecsökken. A vonalak és a járművek jelentős hányada az országhatáron kívülre kerül. Újjá kell szervezni a magyar vasúti közlekedést az új körülményeknek megfelelően. Az egy fázisú 50 Hz-es váltakozó feszültségű villamos vontatás és a diesel motoros vontatás kezdete. Háborús szállítmányok a MÁV vonalain.


Időszakok:

II.a 1921-1931

Új határállomások kiépítése. A MÁV járműpark jelentős része az új határokon túlra kerül. A megszűnt vasútvonalak pótlására helyi érdekű és keskeny nyomközű vasútvonalak kiépítése. A Cs. Kir. Szab. Déli Vasúttársaság- az egykori monarchia egyik legjelentősebb társasága- feloszlik, a határainkon belüli vonalakon jogutódja a DSA. A MÁV mozdonyok oldaláról lekerül a hadijel.

A diesel motorkocsis személyszállítási üzem bevezetése és elterjedése. Új nagy teljesítményű gőzmozdonyok kifejlesztése.

Az első szegecselt acélszekrény vázas vasúti személykocsi gyártása. A vasúti kocsiknál új sorozat és pályaszámozási rendszer kerül bevezetésre (MÁV hungária felirat egyszínű blokkbetűkkel). A vasúti személykocsik színe 1925-től minden osztályban olajzöld. A vasúti személykocsik pályaszáma elé egy 8-as szám kerül. A személykocsikon a párnás, fapados feliratok alkalmazása. A csuka (behúzott végű) kocsik megjelenése.

A 48,3 kg/m sín bevezetése.

II.b 1932-1945

A DSA 1932-es megszűnésével annak járműállománya és vonalhálózata a MÁV-ba integrálódik. Ezen típusok főműhelyi javításkor a MÁV szabványfestését kapják, DV eredetű számaikat leveszik, a pályaszámtáblákon a Magyar Királyi Államvasutak (SUD) felirat kerül a koronás címer mellé.

A gőzmozdonyok sebességének növelése céljából az áramvonalas gőzmozdonyok megszerkesztése és üzembe állítása. Nagy hatótávolságú gyors fővonali diesel motorkocsik üzembeállítása. Az egy fázisú 50 Hz-es váltakozó áramú villamos vontatás bevezetése a hegyeshalmi fővonalon.

Hegesztett acélvázas kocsik megjelenése. A könnyűszerkezetes vasúti személykocsik kifejlesztése.

Előre jelentő blokkrendszer kifejlesztése és üzembe állítása. A háromfogalmú előjelző bevezetése és alkalmazása. Fényjelzők kifejlesztése és alkalmazása. A hadi szállítmányok továbbítása miatt idegen gőzmozdonyok közlekedése a MÁV hálózatán. Háborús károk Magyarország vasúti hálózatán.


III.korszak: 1946-1967-ig

A háborús károk helyreállítása, a vasút újjá építése. Megindul a vontatási nemek arányainak lassú változása, a gőzmozdonyokat fokozatosan a diesel és a villamos mozdonyok váltják fel, de a korszak végéig a gőzmozdonyok bizonyos típusai még meghatározó elemei a vontatásnak, és új gőzmozdonytípusok is megjelennek még. Megkezdődik a főbb vasútvonalak villamosítása. Új állomásépületek épülnek, a háborús károkat lassan felszámolják.


Időszakok:

III.a 1946-1956-ig

A vasúti pályák és épületek, valamint a vasúti járművek sérüléseinek helyreállítása. A mozdony oldal pályaszám táblákon a koronás királyi címer helyett a Rákosi-féle „címer” kerül alkalmazásra. A fővonali gőzmozdonyokon megjelennek a füstterelő lemezek, ikerkémények. Átmenetileg fedett teherkocsikat alakítanak át személyszállítási célra. A CIWL háló és étszolgálat megszűnik, megalakul az Utasellátó szolgálat. A három és négyfogalmú fényjelzők üzembe helyezése. Vágányfék és gurítás jelző alkalmazása rendező pályaudvarokon. Az újjá épített nagyobb állomásokon szigetperonok és aluljárók építése.

III.b 1957-1967-ig

A hazai diesel-, és villanymozdony-gyártás folytatása, megjelennek a ma is ismert mozdony-típusok jelentősebb darabszámban. A villany és diesel típusok dekoratív, színes, a típusra jellemző festést kapnak. („cirmos”, vagy „csíkos” festés)

A gőzmozdony vontatás fokozatos kiszorítása, a diesel és villamos mozdonyokkal történő kiváltása a vontatásban. A gőzmozdony tervezés és gyártás megszűnése Magyarországon. A mozdonyokon zománcozott fekete alapú fehér számú és (villany és diesel gépeken) betűjelű homlok pályaszám táblák alkalmazása. A mozdonyok oldal pályaszám tábláin a Rákosi-címer helyett a népköztársasági címer kerül alkalmazásra.

A hazai kéttengelyes vasúti személykocsik gyártását beszüntetik. Megszűnik a 3. osztály. Bevezetik a vezérlő kocsis ingavonati üzemet, mindhárom vontatási nemben. Az OPW közös teherkocsi park létrehozása. Korszerű elővárosi 4 tengelyes vasúti személykocsik kifejlesztése és üzembe állítása.

A mai fényjelzők kifejlesztésre kerülnek, alkalmazásuk terjed. A Dominó 55 típusú biztosító berendezés üzembeállítása. A vonatbefolyásoló és mozdonyrádió rendszerek kifejlesztése és üzembe állítása. A főbb vasútvonalak háború utáni villamosításának kezdete.


IV.korszak: 1968-1989-ig

A gőzvontatás megszűnése a korszak végére, a villamos és a diesel vontatás rohamos térnyerése. A vonatbefolyásolásra kiépített pályák üzembe helyezése. A ma is használatos fényjelzők kiépítése, elterjedése a MÁV hálózatán. A vonal rekonstrukciók során az állomás épületek és peronok felújítása. A vonalak villamosításának folytatása.


Időszakok:

IV.a 1968-1978-ig

Az elhibázott, Csanádi-féle Közlekedéspolitikai Koncepció szerint a gyér forgalmú keskeny nyomközű és normál nyomközű vasút vonalak üzemének beszüntetése és a vonalak bezárása. Nagy teljesítményű szovjet diesel mozdonyok beszerzése. Korszerű, univerzális villamos mozdonyok beszerzése és üzembe állítása. A fő vonalakon egyre inkább diesel és villamos mozdonyok alkalmazása. A gőzmozdonypark nagy arányú selejtezése, a korai típusok eltűnése. (Megmaradnak: 275, 324, 342, 375, 376, 411, 424, 520 sorozatok) A mozdonyokon a zománcozott homlok pályaszám táblák helyett festett pályaszám táblákat alkalmaznak, bal szélén fehér alapon vörös csillaggal. A villamos mozdonyok színe középkék, a diesel mozdonyok színe sötét narancs, a homlokoldalon sárga felülettel.

A korszerű vontató járművekhez új, inga vonati üzemmódra alkalmas vezérlő kocsikat és hozzájuk kapcsolható közbenső betét kocsikat állítanak üzembe. Az expressz vonati üzemhez új távolsági forgalmú vasúti személykocsikat állítanak forgalomba. Új személy és teherkocsi számozási rendszer lép életbe, az egységes 12 jegyű pályaszámok kerülnek bevezetésre. A vasúti személykocsik színe kék, illetve kék szürke csíkkal. A vasúti teher és személykocsikon a MÁV új logója kerül felfestésre.

A 48,5 kg/m, illetve az 54,4 kg/m súlyú sínek kifejlesztése és alkalmazása pálya rekonstrukciók során. Fényjelzők kiépítése, Dominó 67 és 70 biztosító berendezések kialakítása, használata. A fő vasútvonalak villamosítása folytatódik, a MÁV hálózatán egységesen 25 KV 50 Hz a villamos felső vezeték feszültsége. (a hegyeshalmi vonalon is megemelik a vontatási feszültséget, ezzel a V40 és V60 sorozatok kiszorulnak a vontatásból, a többi vontatójárművet korszerűsítik)

IV.b 1979-1989-ig

Kezdetben diesel-, később a vonal villamosítások előrehaladtával villamos mozdonyokkal helyettesítik a gőzmozdonyokat. A menetrendszerű gőzmozdonyos vontatási nem 1985-re szűnik meg teljesen. Új villamos és diesel mozdonyok megjelenése. Diesel és villamos motorkocsik, illetve motorvonatok alkalmazása a személyszállításban.

A gőzfűtés kiváltására új légfűtésű és villamos fűtésű nemzetközi illetve belföldi távolsági forgalmú személykocsik üzembe állítása. A MÁV első 200 km/h sebességre alkalmas személykocsi családjának a beszerzése. A MÁV História Járműbizottságának 1984-es megalakulásával 1985-től megjelennek az ország turisztikailag frekventált vonalain a menetrendszerű nosztalgia-vonatok.


V.korszak:  1990-től napjainkig

A MÁV átszervezése részvénytársasággá. Az infrastruktúra és a kereskedő vasút, illetve az áruszállítás és a személyszállítás pénzügyi szétválasztása. Új magán vasutak létrejötte. Új nemzetközi és IC forgalmú vasúti személykocsik, illetve európai két áramrendű villamos mozdonyok, valamint diesel és villamos motorvonatok beszerzése. Az európai nemzetközi vasúti folyosók kiépítése 160 km/h sebességre, 60 kg/m sínrendszerrel. Az ETCS és ETMS rendszerek kifejlesztése és próba üzeme. Elektronikus biztosító rendszerek kifejlesztése és alkalmazása.


Időszakok:

V.a 1990-2001

Az infrastruktúra és a kereskedő vasút szétválasztása. A mozdonyok homlok pályaszámairól a vörös csillag lekerül. A diesel mozdonyok remotorizációja megkezdődik a kisebb fogyasztású, de nagyobb teljesítményű motorok alkalmazásával. A mozdony vezetőállások kényelmét jelentősen növelik, a mozdonyok vezérállásai fölött megjelenik a légkondícionáló berendezés. Digitális távvezérlési rendszer kifejlesztése a BV és BVh villamos motorvonatoknál.

Új nemzetközi és IC forgalmú, Z1 illetve Z2 típusú vasúti személykocsik beszerzése és üzembe állítása. A budapesti elővárosi forgalmú vasúti személykocsik felújítása megkezdődik. A teherkocsi park mennyiségének jelentős csökkenése. Az OPW közös teherkocsi park megszűnik. Speciális teherkocsik üzembe állítása. A Ro-La forgalom beindítása.

Az európai közlekedési folyosók kialakítása, valamennyi szomszédos állammal közvetlen vasúti kapcsolat kiépítése. A pálya rekonstrukciók során az eredeti 100, illetve 120 km/h sebesség visszaállítása.

V.b 2002-től

Az áruszállítás és a személyszállítás szétválasztása a kereskedő vasúton belül. A MÁV CARGO létrehozása, majd eladása. A vasúti közlekedés liberalizálása. A Kóka féle közlekedéspolitika 2007-től újabb vasútvonalakat zár be (Hivatalosan „csak” szünetel a forgalom…). A MÁV és GYSEV mellett más magán vasút társaságok is alakulnak (EUROCOM, MMV). A Budapesti Közlekedési Szövetség létrehozása. Új két áramrendű villamos mozdonyok üzembe állítása. Bérelt idegen mozdonyok a MÁV hálózatán. A mozdonyok és motorkocsik egységes 12 számjegyből álló pályaszámot kapnak. Új villamos és diesel motorkocsik, illetve motorvonatok kerülnek beszerzésre. A budapesti elővárosi személykocsik felújítása folytatódik. Használt külföldi gyártású vasúti személykocsik lízingelése. A pályarekonstrukciók folytatása, az európai vasúti közlekedési folyosók pályáinak 160 km/h sebességre való kiépítésének kezdete. Az ETCS próba vonal üzembe helyezése. Új számítógép vezérelte elektronikus biztosító berendezés próba üzeme. A vasút vonalak villamosítása folytatódik a törzshálózaton, a fő vonalakat összekötő jelentősebb vonalakon.

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!